ÖYVIND: denne menyen (siden) skal bort, finns bare 6 menyer under ANNONSER.